TYÖLLISTÄJÄT

Työllistäjäpuolen tekijöinä on hankkeeseen mukaan lähtenyt monia suuria toimijoita, joilla henkilöstötarve on suuri. Lisäksi mukana on lukuisia pienempiä yrityksiä, joilla on lyhyitä ja pidempiä projekteja, joihin he tarvitsevat lisäkäsiä avuksi. Laaja-alainen toimijakunta rekrytointipuolella on hankkeen merkittävin kulmakivi.

Työllistävien tahojen on mahdollista ottaa tekijät oman työnjohdon alle tehtäviin ja päästä siten tarkkailemaan työntekijöiden mahdollista rekrytointipotentiaalia pitkäaikaiseen työsuhteeseen. Koska kaikki hankkeen kautta työllistyvät eivät työllisty kokonaan hanketyön tarjoajille, tekevät työntekijät myös työvlogeja, joiden myötä myös hankkeen ulkopuolisilla työllistäjillä on mahdollista seurata potentiaalisia rekrytoitavia. Näin siis myös työllistäjillä, jotka eivät pysty itse hankkeeseen tarjoamaan työtä, saavat mahdollisuuden seurata potentiaalisia rekrytoitavia ja saavat varmuuden henkilöistä, joiden kanssa haluavat neuvotella työurasta.

Suurimmat työllistäjätahot keskittyvät pääasiassa kiinteistöhuolto-, puhtaanapito-, hoiva- ja palvelualoille, mutta mukana on myös lukuisia muita, pienempiä työllisyyttä edistäviä tahoja, mutta myös suuria franchising-puolen toimijoita. Suurimmat työnantajat ovat kokoluokaltaan koko Suomen alueella toimivia tahoja, joka helpottaa hankkeen viemistä myös kasvukeskuksien ulkopuolelle.

LÄHDE TUKEMAAN HANKETTA TARJOAMALLA TYÖTÄ TAI TALOUDELLISTA TUKEA.