TAUSTA

Työllisyystilanne maassamme on heikolla tasolla ja erityinen huolenaihe on nuorisotyöllisyyden tila. Tämän vuoksi Nuorisotakuu ry aloittaa 2017 suuren työllisyyttä edistävän Suomisiistiksi –hankkeen. Hanke pyrkii lisäämään työllisyyttä aloille, joilla on pulaa työvoimasta, mutta myös löytämään tekemättömiä töitä – eli piilotyöpaikkoja – elinkelpoisista yrityksistä.

MISSIO

Hanke on ensimmäinen laatuaan Suomessa, jossa työllistämisen lisäksi pyritään vaikuttamaan nuorten, työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien asenteisiin. Tarkoituksena on saada nuoret kiinnostumaan aloista, joilla työllisyystilanne ja urakehitysmahdollisuudet ovat hyvät. Hanke keskittyy työllisyyden edistämiseen pääasiassa kiinteistö-, puhtaanapito-, hoiva- ja palvelualoilla, mutta hyväksyy myös kaiken muun työn hankkeen piiriin. Tarkoitus on löytää mahdollisimman paljon tekemätöntä työtä ja avoimia työpaikkoja, joista nuoret ja työttömät voivat päästä uuden uran alkuun.

MIELIKUVAT

Nuorilla aikuisilla mielikuvat ovat kovin erilaiset kuin todellisuus, siksi ne on syytä päivittää todenmukaisiksi aloilla, joilla töitä on tarjolla. Suomisiistiksi -hankkeen tarkoitus on luoda todellinen mielikuva tärkeistä työelämän viihtyvyyteen koskevista seikoista, kuten urakehitys, työtehtävien monipuolisuus ja tekemisen vapaus.

YHTEINEN AGENDA 

Nuorisotakuu ry on koonnut hankkeen taakse lukuisia työttömien, ja siten syrjäytymisvaarassa olevien kanssa, työskentelevä yhdistyksiä, yrityksiä ja kunnallisia organisaatioita. Tämän kautta on haettu vahvaa konsensusta eri toimijoiden tavoitteiden yhtenäistämisestä sekä päällekkäisten toimintojen purkamisesta. Tavoitteena on ollut löytää yhteinen linja nuorten työllisyyden lisäämiseksi ja saada jokainen tarjoamaan omat vahvuutensa hankkeen edistämiseksi.

AJANKOHTAISUUS

Suomessa on jo yli 12 000 pitkäaikaistyötöntä nuorta. Nämä nuoret ovat suuressa syrjäytymisvaarassa ja siksi puhutaan jo kadotetusta sukupolvesta. Mitä nuorempana pitkäaikaistyöttömyys alkaa, sen todennäköisempää on pysyvä syrjäytyminen. Tavoitteena on tehdä hankkeesta kulmakivi muutokselle, joka alkaa nyt.