HANKE

TYÖTTÖMYYS

Suomessa on jo yli 12 000 pitkäaikaistyötöntä nuorta. Nämä nuoret ovat suuressa syrjäytymisvaarassa ja siksi puhutaan jo kadotetusta sukupolvesta. Mitä nuorempana pitkäaikaistyöttömyys alkaa, sen todennäköisempää on pysyvä syrjäytyminen. Nyt on aika tehdä muutos!

TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN

Työllisyyden ongelmana on yhtäällä työpaikkojen vähyys, mutta samalla erityisosaajien puute sekä todellisesta työvoimapulasta kärsivät alat, joiden houkuttelevuus työpaikkana on vähäinen. Nuorisotakuun Suomisiistiksi -hanke tarjoaa nuorille mahdollisuuden päästä kokeilemaan eri alojen töitä ja työllistyä aloille suoraan.

SUOMISIISTIKSI -HANKE

Nuorilla ja pitkäaikaistyöttömillä on mahdollisuus hakea nyt hankkeeseen, jossa pääset suoraan palkkatöihin kokeilemaan itseään kiinnostavia aloja, joilla työtä on tarjolla. Hankkeessa pääset suoraan palkattuun työhön ja oman uran alkuun.